Còn nhiều băn khoăn với cổ phiếu ngành dược

Còn nhiều băn khoăn với cổ phiếu ngành dược

Cổ phiếu ngành dược từ lâu được xem là nhóm cổ phiếu an toàn cao, bởi sản phẩm kinh doanh có đặc thù liên quan đến sức khỏe. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, một số cổ phiếu dược sẽ được hưởng lợi, từ đó sẽ tạo đà bứt phá. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cổ phiếu nhóm ngành này vẫn cần nhiều thời gian hơn để kiểm định.
1 2 3