Chi hội tàu Du lịch Hạ Long kiến nghị xin tạm hoãn đánh giá, phân loại chất lượng tàu du lịch

Đơn thư bạn đọc | 11:13:00 13/11/2018

DNHN - Trước thông tin từ 15/11-25/12, TP. Hạ Long sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng đánh giá, phân loại tàu du lịch, kinh doanh vận chuyển khách. Chi hội tàu Du lịch Hạ Long đã có văn bản kiến nghị gửi UBND thành phố Hạ Long xin tạm hoãn.

Kiến nghị của Chi hội tàu Du lịch Hạ Long do Phó Chi hội Bùi Công Hoan nêu rõ: Những năm trước việc đánh giá phân loại tàu du lịch trong năm luôn vào đầu hoặc giữa năm dương lịch. Năm nay thành phố tiến hành kiểm tra đánh giá vào cuối tháng 11 và đến 25/12 theo nội dung của Kế hoạch sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động của tất cả các doanh nghiệp du lịch, do đây là 2 tháng cao điểm nhất của mùa du lịch trong năm, đồng thời cũng là những tháng mà doanh nghiệp nào cũng nước rút để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cùng với các hoạt động chuẩn bị cho đánh giá tổng kết năm, tiếp xúc với các đối tác để ký kết các loại hợp đồng, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh và chào mừng năm mới v.v… Vì vậy, toàn thể hội viên Chi hội kính đề nghị UBND thành phố Hạ Long, Hội đồng thẩm định tàu du lịch nghiên cứu xem xét tạm hoãn việc kiểm tra đánh giá phân loại tàu vào thời điểm vô cùng bận rộn này.

Đơn kiến nghị của Chi hội tàu Du lịch Hạ Long

Thực chất về chất lượng và an toàn kỹ thuật tầu trong năm nay đã được các ban ngành quản lý cũng là thành viên Hội đồng đánh giá tầu thường xuyên kiểm tra đánh giá theo qui phạm và chắc chắn là nắm rất rõ tình trạng tầu. Đó là: Cứ 6 tháng 1 lần với tầu vỏ gỗ, 1 năm 1 lần với tầu vỏ sắt đều phải mời cơ quan Đăng kiểm kiểm tra thẩm định chất lượng theo qui đinh. Ngoài ra thì cứ 3 tháng giữa kỳ đăng kiểm, tầu lại được cơ quan đăng kiểm kiểm tra chéo 1 lần nữa. Các lần kiểm tra này nếu không thỏa mãn thì buộc phương tiện phải sửa chữa, thay thế cho đúng với các điều kiện về an toàn kỹ thuật thì tàu mới được cấp giấy đăng kiểm cho kỳ hạn mới để được phép hoạt động. Với những phương tiện đóng mới hoặc hoán cải, sửa chữa lớn hay thay đổi chủ sở hữu… đều được cơ quan đăng kiểm kiểm tra lần đầu hoặc kiểm tra bất thường để đánh giá phương tiện thỏa mãn an toàn kỹ thuật, các ban ngành như PCCC, Môi trường, ATVSTP, Sở Du lịch… cũng đều tham gia kiểm tra đánh giá trước khi đưa phương tiện vào hoạt động. Cảnh sát PCCC cũng thường xuyên định kỳ 3 tháng 1 lần kiểm tra theo qui định để đánh giá chất lượng của các hệ thống thiết bị PCCC trên phương tiện, có biên bản ghi nhận phương tiện đảm bảo về an toàn PCCC mới được hoạt động. Phòng Môi trường thành phố cũng đã thực hiện tổng kiểm tra, xem xét, nhắc nhở… các tầu ngay từ đầu năm. Sở Du lịch thực hiện thẩm định với tất cả các tầu khi đổi giấy phép lưu trú. Trong năm 2018 đã thực hiện tổng kiểm tra các tàu lưu trú.

Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chủ phương tiện thủy nội địa phải chấp hành Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004; Thông tư 48/2015 của Bộ GTVT về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Mặt khác, theo văn bản số 119/KtrVB-RSHTH&HN ngày 10/3/2016 của Cục Kiểm tra Văn bản Qui phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), tại mục 1.2.2 đã chỉ rõ: Qui định về phân loại tàu du lịch hàng năm và tổ chức kiểm tra phân loại tàu du lịch trong Điều 10, Điều 11 của Quyết định 4088 là hoàn toàn không có căn cứ pháp lý, trái với Luật Du lịch, Luật giá cũng như các văn bản pháp luật liên quan khác. Do vậy các chủ tàu chỉ có nghĩa vụ phải chấp hành các quy định pháp luật hiện hành tại Luật GTDTND và TT 48/2015 về chất lượng phương tiện, chịu sự kiểm tra theo định kỳ của cơ quan đăng kiểm. Việc các cơ quan ban ngành không có chuyên ngành về thẩm định chất lượng phương tiện thủy cùng tham gia để đánh giá chất lượng tàu du lịch là không đúng với thẩm quyền và không có căn cứ pháp lý (Tại điều 11 của Quyết định 4088 cũng qui định các thành viên Hội đồng gồm: Sở GTVT, Công an tỉnh, Sở Du lịch và Cảnh sát PCCC - mặc dù vậy cũng vẫn bị Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp cho là không có căn cứ pháp lý).

Trao đổi với phóng viên xung quanh nội dung kiến nghị của Chi hội tầu Du lịch Hạ Long, Phó Chủ tịch UBND Tp Hạ Long Hồ Quang Huy cho biết: Thành phố đã làm việc với BCH Chi hội tàu Du lịch về Kế hoạch đánh giá, phân loại hàng năm. Sau khi xin ý kiến với Sở GTVT, Du lịch; Thành phố thống nhất: Ưu tiên đánh giá trước các tàu đề nghị gắn nhãn Sinh thái Cánh buồm xanh; các tàu phải rà soát niên hạn hoạt động; các tàu bắt buộc phải lên đà theo Luật; lùi việc đánh giá, phân loại các tàu còn lại để các tàu chủ động có lịch vào tháng thấp điểm về du lịch, lễ tết, ít ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Giang Quyết

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập