Bài 3: Chuyển biến tích cực khi đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở Thanh Hóa

Vấn đề | 08:55:00 01/10/2020

DNHN - Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập thực hiện loạt bài:“Thực trạng và giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các DNTN” nhằm thông tin đa chiều về công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các DNTN.

Thực trạng và giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các DNTN

LTS: Hiện nay, công tác xây dựng TCCS Đảng và phát triển đảng viên trong các DNTN có chuyển biến tích cực. Các TCCS Đảng trong DNTN đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò; làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho đảng viên và người lao động; đồng thời tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đã có nhận thức đúng về Đảng, phấn đấu và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong khu vực này còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đổi mới phương thức hoạt động...Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập thực hiện loạt bài:“Thực trạng và giải pháp xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các DNTN” nhằm thông tin đa chiều về công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các DNTN.

Theo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây nhận thức của nhiều chủ doanh nghiệp, người lao động về vai trò của TCCS Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã có sự chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 về "Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 -2020, định hướng đến năm 2025" do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành đã dần đi vào cuộc sống, ghi nhận những kết quả tích cực...

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa.

Chi bộ đầu tiên trong khối doanh nghiệp tư nhân

Theo đại điện Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa:“Nhận thức đúng, đủ tầm quan trọng của TCCS Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định phải triển khai thực hiện một số giải pháp để dần đưa công tác xây dựng TCCS Đảng, phát triển đảng viên đi vào thực chất. Đó là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân; xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ mối quan hệ, phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo doanh nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng cho phù hợp, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Từ đó chủ doanh nghiệp nhận thức rõ sự ra đời, hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, mà còn giúp cho doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, động viên người lao động đem hết tài năng, sức lực xây dựng doanh nghiệp”

Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty Tiến Nông còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng 

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Nông tiền thân là Xí nghiệp sản xuất phân bón Tiến Nông. Ngay khi mới thành lập, lãnh đạo doanh nghiệp đã đề xuất với Thành ủy TP.Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa để thành lập chi bộ Đảng. Năm 2001, chi bộ Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông chính thức được thành lập, là chi bộ Đảng đầu tiên trong khối doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự kiện mang đậm dấu ấn và những nỗ lực của lãnh đạo Công ty cũng như đồng chí Bí thư chi bộ. Chi bộ Tiến Nông chính là viên gạch đầu tiên mở ra một bước ngoặt trong phát triển TCCS Đảng ở các doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa… 

Bà Vũ Thị Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy KCN Lễ Môn, Tổng Giám đốc Công ty CP thiết bị Giáo dục Hồng Đức, trao đổi công việc với nhân viên.

Ông Cao Trọng Tú, Bí thư chi bộ Công ty CP Tiến Nông cho biết: “Chi bộ Công ty Tiến Nông ra đời trong thời điểm “trắng tổ chức Đảng” trong các doanh nghiệp tư nhân. Bởi lúc đó các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp ngoài nhà nước chỉ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động nên việc thành lập chi bộ Đảng là điều các doanh nghiệp chưa nghĩ tới. Theo thời gian, chi bộ Đảng Công ty đã phát huy tốt nhất vai trò, chức năng, nhiệm vụ; góp phần quan trọng vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với Thanh Hóa, việc thành lập chi bộ Đảng tại Công ty Tiến Nông là dấu mốc có tác động lớn đến việc gỡ nút thắt và lan tỏa hiệu ứng tích cực cho việc thành lập TCCS Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Từ điểm sáng Tiến Nông, một thời gian sau, nhiều chi bộ doanh nghiệp tư nhân tỉnh Thanh Hóa được thành lập và hoạt động hiệu quả".

Chuyển biến tích cực khi Nghị quyết đi vào cuộc sống

Đảng bộ Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa hiện có 75 đảng viên, sinh hoạt tại 05 chi bộ cơ sở. Bà Lê Thị Mỹ An, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty cho biết: "Chúng tôi nhất quyết không vì số lượng mà gượng ép hay kết nạp cho có để đảm bảo chỉ tiêu. Việc phát triển đảng viên trong Công ty luôn tuân thủ quy trình chặt chẽ, từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Để có nhiều quần chúng có mục tiêu phấn đấu vào Đảng, Đảng bộ công ty cũng đưa ra tiêu chí gắn với những quyền lợi nhất định như: Để được bổ nhiệm các vị trí chủ chốt tại các phòng, trung tâm của Công ty thì người đó phải là đảng viên. Công ty hiện có không ít cán bộ còn rất trẻ nhưng luôn hăng say với công việc được giao, đã nỗ lực phấn đấu về phẩm chất chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi cảm nhận rất rõ sự nhiệt huyết trong quá trình phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng của những quần chúng tiêu biểu tại công ty".

Qua tìm hiểu được biết, những quần chúng viết đơn xin vào Đảng tại Công ty CP Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa không dừng lại ở những người trẻ tuổi và làm ở khối văn phòng mà còn là những anh lái xe, những bác bảo vệ tuổi đã cao. Những quần chúng này muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng không phải vì mục đích chính trị hay quyền lợi kinh tế mà đơn giản vì họ muốn hoàn thiện và thay đổi bản thân mình. Hiện Công ty có 5/10 lái xe là đảng viên, riêng bộ phận bảo vệ cũng có 2 người là đảng viên.

Buổi sinh hoạt chuyên môn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị- CTCP Thanh Hóa.

 “Tôi nhớ rất rõ về anh bảo vệ mới được kết nạp vào Đảng. Công ty không ai nghĩ đến một ngày anh tự nguyện viết đơn xin vào Đảnganh đã lớn tuổi. Từ một bảo vệ nóng nảy, nguyên tắc một cách cứng nhắc, từng nhiều lần xô xát với công nhân nhưng khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh trở thành một con người mềm dẻo, linh hoạt và làm việc có trách nhiệm hơn. Ghi nhận những đổi thay tích cực từ tư tưởng đến hành động, anh đã được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ bảo vệ của Công ty”,bà Mỹ An chia sẻ.

Trò chuyện với bà Vũ Thị Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy KCN Lễ Môn, Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức được biết, hiện Đảng bộ KCN Lễ Môn có 120 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ của 6 doanh nghiệp. Mặc dù tỉ lệ lao động là đảng viên trong KCN ít nhưng họ lại là những người được chắt lọc rất kĩ lưỡng và thực sự là những quần chúng ưu tú, thiết tha được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Thời gian tới, để phát triển số lượng đảng viên trong doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hướng tới nguồn là lực lượng lao động gián tiếp. Cụ thể là các cán bộ lãnh đạo quản lý trung gian ở các phòng ban chuyên môn, những cán bộ đoàn thể. Bởi đây là đối tượng ít biến động, có độ ổn định và gắn bó với doanh nghiệp cao hơn. Đây cũng là đối tượng có tiếng nói với chủ doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Nếu phát triển tốt ở đối tượng này thì công tác Đảng ở các doanh nghiệp sẽ tự tốt lên...Hiện nay Đảng bộ KCN Lễ Môn đang kèm 1 đảng viên của doanh nghiệp FDI để làm hạt nhân, nòng cốt phát triển thành tổ chức Đảng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm đạt mục tiêu Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy”, bà Vũ Thị Ngọc Anh chia sẻ.

Theo tinh thần Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy, chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được thành lập ngày 12/12/2019 thuộc Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Sự ra đời của tổ chức Đảng trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa là sự kiện chính trị quan trọng, là sự quan tâm lớn của cấp ủy cấp trên đối với cán bộ, đảng viên trong Hiệp hội, đáp ứng nhu cầu cần thiết, chính đáng và là nguyện vọng tha thiết của đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác tại Văn phòng Hiệp hội.

Ông Đới Sỹ Nam, Bí thư chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Từ khi ra đời chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp  xác định, bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới ngay từ Văn phòng Hiệp hội, chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp còn nghiên cứu, rà soát những đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp không có tổ chức Đảng để chuyển về sinh hoạt tại chi bộ.Trong thời gian tới, chi bộ Hiệp hội sẽ tập trung tuyên truyền để chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; xem việc doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đoàn thể là nội dung quan trọng trong việc xếp hạng thi đua và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp”.

Đảng bộ KCN Hoàng Long được thành lập cuối năm 2019 gồm 5 chi bộ và 51 đảng viên. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng bộ KCN Hoàng Long cho biết: “Đảng bộ KCN Hoàng Long ra đời là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của các doanh nghiệp trong KCN. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong KCN tăng cường kết nối, củng cố uy tín, mở rộng thị trường, tìm kiếm các đối tác kinh doanh mới, đồng thời nhận thấy ý thức và trách nhiệm cao hơn trong việc thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định”.  

Chị Nguyễn Thị Thảo, đảng viên mới của chi bộ Công ty TNHH Hoàng Tuấn thuộc Đảng bộ KCN Hoàng Long nhớ rất rõ cảm xúc của mình trong lễ kết nạp đảng viên mới, chị xem hôm đó là “ngày trọng đại”. “Trong quá trình phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã được sự dìu dắt, giúp đỡ thân tình của các đồng chí trong chi bộ. Trở thành đảng viên là thành quả của một quá trình phấn đấu nỗ lực của tôi. Tôi phấn đấu vào Đảng vì niềm tự hào của gia đình, quê hương và trách nhiệm với công việc hiện có của mình”.

Đánh giá về vai trò của các TCCS Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị- CTCP Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Đảng có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang đến sự  phát triển ổn định và bền vững cho doanh nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ cùng Hội đồng quản trị Công ty đã nghiên cứu đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ trong sản xuất gạch ốp lát cao cấp in kỹ thuật số, mài bóng công nghệ NaNo khổ lớn, là công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay trên thế giới với giá trị đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng là người đứng đầu doanh nghiệp nên có tiếng nói toàn diện, rất thuận lợi cho công tác Đảng nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng".

Có thể khẳng định Nghị quyết về "Phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025" của Tỉnh ủy Thanh Hóađã đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác xây dựng TCCS Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hoá

Hiện nay tỉnh Thanh Hoá đang có nhiều chủ trương chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Những đối tượng này đều là người trẻ tuổi và được học ở các trường dạy nghề. Do vậy, việc các trường nghề chú trọng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cho những người thợ trước khi ra trường đi làm là một giải pháp cần tính tới. Vì khi doanh nghiệp có đảng viên thì sớm hay muộn TCCS Đảng ở doanh nghiệp đó sẽ ra đời. Hay nói cách khác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân thì các trường dạy nghề cũng góp một phần rất quan trọng.

 Minh Hiền