Agribank Thanh Hóa hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch

Doanh nghiệp | 11:18:00 19/02/2019

DNHN - Agribank Thanh Hóa là một trong những đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất hệ thống Agribank và là chi nhánh ngân hàng thương mại lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 1.173 cán bộ; mạng lưới hoạt động gồm 66 chi nhánh, phòng giao dịch và 66 máy ATM, 306 máy POS, phục vụ hàng triệu khách hàng trong và ngoài tỉnh. Năm 2018, Agribank Thanh Hóa tiếp tục phát triển bền vững; hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch.

 Agribank chi nhánh Thanh Hóa khai trương điểm giao dịch lưu động

Tính đến cuối năm 2018, chi nhánh có tổng nguồn vốn huy động 28.515 tỷ, tăng 3.898 tỷ so với năm 2017, tốc độ tăng 15,8%, đạt 102,5% KH. Tổng dư nợ 34.252 tỷ, tăng 4.239 tỷ, tốc độ tăng 14%, đạt 102% KH. Doanh thu dịch vụ 210 tỷ, tăng 33 tỷ, tốc độ tăng 19%; đạt 103% KH. Thị phần hoạt động chiếm 33% về nguồn vốn và dư nợ;  hiếm 40% về hoạt động dịch vụ.

Agribank Thanh Hóa luôn đi đầu trong việc hạ lãi suất tiền vay để chia sẻ khó khăn với nền kinh tế; hiện nay lãi suất cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên chỉ còn 6,0%/năm (giảm 12%/ năm so với lãi suất năm 2011); ngoài ra, còn có nhiều chương trình ưu đãi với lãi suất xuống thấp tới 5% - 5,5%/năm. Bên cạnh đó, chi nhánh còn thực hiện chính sách cơ cấu lại nợ; thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay mỗi năm hàng chục tỷ đồng để tạo điều kiện cho khách hàng tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Cùng với phát triển kinh doanh, chi nhánh luôn quan tâm chú trọng tới công tác từ thiện và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2018, chi nhánh đã tài trợ 20,5 tỷ đồng để xây dựng 6 công trình an sinh xã hội là các trạm y tế xã và các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non tại các huyện: Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa. Cán bộ viên chức Agribank Thanh Hóa đã đóng góp tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động của mình, AgribankThanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trong việc thu hút các nguồn vốn tích lũy trong nền kinh tế để đầu tư tín dụng, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm của  Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Phương Giang

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập