Những Dự án phục vụ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long của NXB Hà Nội - Bài 1: Bỏ đất hoang nhiều năm

Pháp luật doanh nghiệp | 15:13:00 26/04/2019

DNHN - Dự án đầu tư “Xây dựng xưởng in và cơ sở biên tập 2 của Nhà xuất bản Hà Nội” được UBND TP. Hà Nội phê duyệt với mục đích góp phần để hoàn thành Dự án “Biên soạn và xuất bản tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”. Tuy nhiên, kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã trôi qua nhiều năm nhưng đến giờ dự án vẫn không được triển khai...

Khu đất Dự án đầu tư “Xây dựng xưởng in và cơ sở biên tập 2 của Nhà xuất bản Hà Nội” sau nhiều năm vẫn bỏ hoang

Theo tài liệu PV có được, Dự án đầu tư “Xây dựng xưởng in và cơ sở biên tập 2 của Nhà xuất bản Hà Nội” được UBND TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Nhà xuất bản Hà Nội vào ngày 27/6/2008, với diện tích khu đất xây dựng 4.000m2. Tiến độ dự án sẽ được thực hiện từ năm 2008 – 2009. Mục đích thực hiện dự án để Nhà xuất bản Hà Nội hoàn thành Dự án “Biên soạn và xuất bản tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

Giấy chứng nhận điều chỉnh cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Nhà xuất bản Hà Nội.

Sau khi dự án đã quá hạn so với thời gian quy định vẫn chưa được triển khai, để “cứu cánh” cho dự án, ngày 4/6/2014, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký Giấy chứng nhận điều chỉnh cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Nhà xuất bản Hà Nội. Cụ thể, điều chỉnh tiến độ dự án từ năm 2008 – 2009 thành năm 2014 - 2015. (Mặc dù Quyết định điều chỉnh dự án này được ban hành khi Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã trôi qua sau khoảng 4 năm).

Được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh tiến độ thực hiện nhưng lần nữa dự án vẫn không được triển khai. Mặc dù Giấy chứng nhận đầu tư hết hạn đã nhiều năm, song thời gian gần đây, Nhà xuất bản Hà Nội lại cho xây dựng nhà xưởng trên đất dự án đã hết hạn Giải thích về việc này, Nhà xuất bản Hà Nội cho rằng, trước khi tiến hành hoạt động xây dựng nhà xưởng trên đất dự án đã có công văn gửi UBND phường Thượng Thanh xin ý kiến. Cụ thể, Nhà xuất bản Hà Nội đã cung cấp cho PV văn bản số 05/CV-NXBHN do ông Vũ Văn Việt - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội ký gửi UBND phường Thượng Thanh về việc “xây dựng kho tạm tại phường Thượng Thanh”.

Văn bản số 05/CV-NXBHN do ông Vũ Văn Việt - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội ký gửi UBND phường Thượng Thanh về việc “xây dựng kho tạm tại phường Thượng Thanh

Từ sự việc trên, câu hỏi đặt ra: Liệu có chuyện UBND phường Thượng Thanh đã đồng ý với văn bản của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội không? Đặc biệt, Dự án đầu tư “Xây dựng xưởng in và cơ sở biên tập 2 của NXB Hà Nội” được UBND TP. Hà Nội phê duyệt với mục đích góp phần để hoàn thành Dự án “Biên soạn và xuất bản tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, trong khi Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã trôi qua nhiều năm nhưng dự án vẫn chưa hề được triển khai. Trước vấn đề này, thiết nghĩ UBND TP. Hà Nội nên thu hồi lại diện tích đất dự án nêu trên.

Bài 2: Nhiều sai phạm tại Dự án tủ sách Thăng Long

Nhóm PV Pháp luật

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập