Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

DNHN - DNHN trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

 Theo CAND Online (tổng hợp) - Trình bày: L.C