Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam năm 2021

DNHN - Năm 2021, BHXH Việt Nam vào cuộc quyết liệt, triển khai các chính sách hỗ trợ dựa trên Nghị quyết số 68 và 116 của Chính Phủ nhằm giúp đỡ hàng chục triệu người lao động vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ do BHXH Việt Nam thực hiện trong năm 2021
Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ do BHXH Việt Nam thực hiện trong năm 2021. (Ảnh: Cổng TTĐT BHXH Việt Nam)

 PV