95 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII dự kiến tham gia Quốc hội khóa XV

DNHN - Theo cơ cấu, dự kiến sẽ có 95 Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII (trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng) tham gia Quốc hội khóa XV.

 Thy Thơ