20 công ty chứng khoán có doanh thu hoạt động lớn nhất năm 2020

DNHN - Tổng thu của 20 CTCK dẫn đầu là 29.975 tỷ đồng, chiếm 85,6% tổng doanh thu của tổng số 60 công ty chứng khoán được thống kê.

 Hoàng Linh/ Đồ họa: Alex Chu