Vĩnh Phúc: Gỡ khó trong công tác giải ngân vốn đầu tư công

DNHN - Do tình hình dịch Cô Vít 19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên bằng nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Các giải pháp linh hoạt mà UBND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra như: Điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý các dự án đầu tư xây dựng; đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ bản… là những giải pháp đã và đang được tỉnh, các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

  Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra tiến độ tại dự án khu du lịch Tam Đảo

Theo báo cáo, tính đến tháng 6/2021, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện Sông Lô là gần 194 tỷ đồng; trong đó hơn 70 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021; hơn 123 tỷ đồng được giao năm 2021.

Cũng theo báo cáo thì, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến nay là hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến 30/6/2021, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 2.200 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch.

Lý giải về nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, tiến độ triển khai chậm, các địa phương cho rằng, năm 2021 là năm đầu tiên của kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên đến đầu tháng 4/2021, Trung ương mới có văn bản hướng dẫn, thông báo số vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn để các địa phương có sở sở triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư, bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đây cũng là năm đầu kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 nên các dự án khởi công mới đều chưa có trong kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thực hiện thủ tục bổ sung, trong khi đó thời gian thực hiện bổ sung quy hoạch mất khá nhiều thời gian, nên một số dự án không giải ngân được vốn.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến nhiều phát sinh liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng và việc huy động nhân công, tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu đầu tư chủ động có kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Xem xét thu hồi kế hoạch đầu tư của sở, ngành, địa phương đến ngày 30/9/2021 giải ngân dưới 60% để điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị có tiến độ giải ngân tốt.

Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và bảo đảm phối hợp công tác chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đã có quyết định nhiệm vụ đầu tư; triển khai thực hiện thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu đối với các dự án đã có quyết định đầu tư.

D. Thưởng

Tin liên quan