Viettel Global đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 trên 20.000 tỷ đồng

DNHN - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 trên 20.000 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2020.

Căn cứ vào diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu và ngành viễn thông, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global (VGI/UPCoM) đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2021 trên 20.000 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2020. Cụ thể, Ban điều hành VGI dự kiến năm 2021, thế giới sẽ bùng nổi một số xu hướng công nghệ chủ đạo: Công nghệ AI; công nghệ robot, tự động hóa; dịch vụ dữ liệu đám mây; 5G và kết nối nâng cao sẽ tiếp tục được đẩy mạnh gia tăng nền tảng kết nối.

Về mặt lợi nhuận, Công ty đặt mục tiêu có lãi đến lãi trước thuế tương đương năm trước (1.200 tỷ đồng) dựa trên các kịch bản dịch bệnh và chính trị – xã hội các quốc gia đầu tư). Dòng tiền thu về Việt Nam kỳ vọng ổn định ở mức 5.700-6.900 tỷ đồng; tăng trưởng thêm 3 triệu thuê bao. 

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel.

VGI định hướng sẽ tập trung chuyển đổi số toàn diện trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ và công tác quản trị nội bộ. Đa dạng hóa các ứng dụng và dịch vụ số để kích thích tiêu dùng dữ liệu và kết nối khách hàng. Mở rộng hệ sinh thái của ví điện tử, đa dạng hóa dịch vụ có thể sử dụng ví và mở rộng quy mô thanh toán của ví. Xây dựng các dịch vụ mới từ dữ liệu khách hàng của ví điện tử.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VGI dự kiến tổ chức ngày 23/06, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án không thực hiện chia cổ tức cho năm 2020. Lợi nhuận lũy kế giữ lại Công ty mẹ đạt 10.904 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào các thị trường đang triển khai.

Linh Anh

Tin liên quan