UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn về biện pháp cách ly đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19

DNHN - Ngày 25/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn số 49992/UBND-KGVX về biện pháp cách ly đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin COVID-19. Trong đó, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh và để phát huy hiệu quả của việc tiêm chủng vắc- xin đối với người đã tiêm đủ liều vắc -xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, từng bước hướng đến mục tiêu bình thường mới trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Y tế: Công văn số 6386/BYTMT ngày 06/8/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 và Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. 

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Trong đó, công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 và xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 250/TTr-SYT ngày 22/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Cách ly tại nhà trong 14 ngày kể từ ngày đến về địa phương. Đồng thời, giao Sở Y tế chủ động cập nhật thông báo khu vực có dịch và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày đối với người đến, về từ các khu vực có dịch COVID-19.

Thứ nhất, đối với người đã tiêm vắc- xin: Tiêm đủ liều vắc- xin phòng COVID-19 có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến, về địa phương hoặc tiếp xúc với F0. Thứ hai, đối với người khỏi bệnh COVID-19: Có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến, về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện. Thứ ba, phải được chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn xác nhận nhà ở đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện cách ly, y tế tại nhà và thực hiện theo dõi, quản lý chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19. Thứ ba, các trường hợp đã nêu luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm RT-PCR 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm RT-PCR ít nhất 01 lần vào ngày thứ 7. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe có triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho, khó thở, đau họng, mất vị giác, khứu giác liên hệ bằng điện thoại cơ quan y tế gần nhất để hỗ trợ. 

Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc- xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (trừ trường hợp cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế), ngoài việc đảm bảo các điều kiện đã nêu trên thì cần đáp ứng các yêu cầu. Thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.Tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm RT-PCR ít nhất 01 lần vào ngày thứ 7. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe có triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho, khó thở, đau họng, mất vị giác, khứu giác liên hệ bằng điện thoại cơ quan y tế gần nhất để hỗ trợ.

Việc bàn giao, tiếp nhận người hoàn thành cách ly, tiếp tục giám sát, theo dõi đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định tại Công văn số 425/CVBCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Ngoài các điều kiện nêu trên, phải tuân thủ các điều kiện của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Công văn số 2974/LS-PL ngày 06/8/2011 về việc hướng dẫn và kiểm tra và công nhận Giấy Chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài và các văn bản khác có liên quan đến người nhập cảnh. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện thì thực hiện cách ly tập trung theo quy định hiện hành. 

Việc cách ly đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh được xác định F1 nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
Việc cách ly đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh được xác định F1 nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Trong đó, đảm bảo các điều kiện yêu cầu đã nêu trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện này thì cách ly tập trung theo quy định hiện hành.

Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày tiếp theo; Thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14; Tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm RT-PCR ít nhất 01 lần vào ngày thứ 7.

Hiện nay, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân theo thứ tự ưu tiên theo đúng quy định của Nhà nước. 

Hoàng Gia – Mây Tím

Tin liên quan