Thủ tướng đồng ý đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hoá

DNHN - UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa nhận được thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng, theo đó đã đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác do 1 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Tổ trưởng để trực tiếp nghiên cứu, xử lý kiến nghị của tỉnh về đề án nêu trên trong quý II năm 2022, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.
Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Về việc quy hoạch Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, Chính phủ giao Quảng Nam khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có phương án phát triển Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III năm 2022.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 3 trong năm 2022. Khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước hệ thống cảng biển Quảng Nam đồng thời với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 3. 

Bên cạnh đó có phương án phát triển Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III năm 2022.
Bên cạnh đó có phương án phát triển Trung tâm logistics container tại cảng Chu Lai, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III năm 2022. 

Trước đó, tại cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào ngày 26/3 và 27/3, tỉnh Quảng Nam đã đề nghị xây dựng đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang.

Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu cùng các bộ, ban ngành căn cứ thẩm quyền xem xét nhanh chóng giải quyết do đây là cảng hàng không có vị trí chiến lược, phải giải quyết căn cơ, bài bản, làm theo hình thức hợp tác công tư hoặc xã hội hóa. Thủ tướng cũng ủng hộ phương án làm tuyến đường mới lên khu vực biên giới, giao Bộ GTVT cùng doanh nghiệp và tỉnh tính toán mở tuyến đường mới theo hướng hợp tác công tư...

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý III/2022. 

Về kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 14D, 14E, Thủ tướng giao Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14E, khởi công trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.
Về kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 14E, 14D lên cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọc, Thủ tướng giao Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14E, khởi công trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. 

Về kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 14E, 14E, ên cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Ọc, Thủ tướng giao Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 14E, khởi công trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.

Các kiến nghị liên quan đến hệ thống cảng biển Quảng Nam, trong đó, chủ trương xã hội hóa đầu tư luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn DWT,  đầu tư tuyến đường mới từ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng cơ bản đồng ý về nguyên tắc. Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai đầu tư tuyến đường theo hình thức PPP, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định pháp luật.

Trọng Tâm

Bài liên quan