Thêm 3 công ty con của HAGL Agrico... về tay Công ty CPNN Trường Hải

DNHN - Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vừa quyết định nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của 3 công ty con cho Thadi.

Quyết định này được đưa ra hôm 6/1/2021. Theo đó, HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 0601/21/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tây Nguyên, và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk cho Côngty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.

Nghị quyết số 0601/21/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của HAGL Agrico
Nghị quyết số 0601/21/NQHĐQT-HAGL Agrico về việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần thuộc sở hữu của HAGL Agrico.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thadi) là công ty thành viên của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco).

Cụ thể, phần vốn góp, cổ phần chuyển nhượng bao gồm phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Cao su Hoàng Anh Quang Minh và Công ty TNHH MTV Bò Sữa Tây Nguyên. Cùng với đó là gần 95 triệu cồ phần, tương đương xấp xỉ 99,97% vốn điều lệ, tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk.

Đây là lần thứ 5 HAGL Agrico bán lại các công ty con của mình cho Thadi. Mới đây, HĐQT HAGL Agrico cũng đã có quyết định chuyển nhượng 100% phần vốn góp thuộc sở hữu tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia cho Thadi.

Từ tháng 6 tới tháng 8/2019, HAGL Agrico đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của 3 công ty con khác cho Thadi gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cao su Đông Dương, Công ty TNHH Đông Pênh và Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên.

Tính đến ngày 30/9/2020, dư nợ vay dài hạn các doanh nghiệp của HAGL Agrico đạt gần 6.632 tỷ đồng, gấp 4,5 lần thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, khoản vay từ Thadi và Thaco lần lượt là 2.186 tỷ đồng và 1.919 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL còn vay ngắn hạn Thadi 563 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL Agrico đạt 1.766 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38%. Công ty vẫn lỗ sau thuế 343 tỷ đồng, giảm so với con số lỗ 1.741 tỷ đồng cùng kì năm trước.

Tại thời điểm ngày 30/9, HAGL Agrico đang lỗ luỹ kế gần 2.664 tỷ đồng sau gần 3 năm liên tiếp. Theo đó, kết quả kinh doanh trong quý IV/2020 của HNG sẽ quyết định việc doanh nghiệp này sẽ ở lại hay phải rời sàn HOSE theo quy định.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 8/1 được HAGL Agrico công bố mới đây, HĐQT HAGL Agrico dự trình cổ đông thông qua phương án hoán đổi hầu hết khoản nợ của Thadi nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bảo Ngân

Tin liên quan