Thanh Hóa: Hơn 900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

11:11 12/08/2022

7 tháng đầu năm 2022, Thanh Hóa đã có gần 2.300 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31,4% so với cùng kỳ, đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới; có 948 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 35,2% ; số doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động giảm 7,6% .

Trong 7 tháng vừa qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp duy trì ổn định, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 của cả nước và cả năm ước đạt 11,56% (theo số liệu ước tính lần 1 của Tổng cục Thống kê), đứng thứ 5 trong số các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng cao nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt trên 31.000 tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 61% so với cùng kỳ; trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp ước đạt gần 6.700 tỷ đồng, bằng 95,6% dự toán và tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. 

Thanh hóa: Thu ngân sách 7 tháng đầu năm ước đạt trên 31.000 tỷ đồng
Thanh hóa thu ngân sách 7 tháng đầu năm ước đạt trên 31.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Xây dựng đề án và ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2026; chính sách phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn…; mở cửa và kích cầu du lịch. 

P.V