Thái Bình: Triển khai chương trình khuyến công nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn

DNHN - Những năm trở lại đầy, nhờ chính sách của UBND Thái Bình đã hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn… từ đó hấp dẫn thúc đẩy được doanh nghiệp công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo điểm nhấn trong phát triển công nghiệp nông thôn của Thái Bình.

Những năm trở lại đây, tỉnh Thái Bình đã triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2020, với  quy mô hoạt động khuyến công đa dạng, kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn… còn nhỏ, do vậy chưa đủ sức hấp dẫn cũng như thúc đẩy được doanh nghiệp công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư, đổi mới sản xuất. Cùng đó, công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công chưa đa dạng khiến nhiều đối tượng thụ hưởng chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách khuyến công. 

  Sở Công Thương Thái Bình đề xuất tăng vốn khuyến công nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Trong giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương Thái Bình đã định ra nhiều giải pháp. Trong đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công thông qua việc triển khai thực hiện 9 nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công. Cụ thể hóa bằng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư, đổi mới ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng chính sách khuyến công tập trung theo hướng hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ.

Theo đại diện Sở Công Thương Thái Bình, các giải pháp trên ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, còn giúp khuyến công Thái Bình hoàn thành 100% nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có việc tổ chức đào tạo nghề cho 2.000 lao động; xây dựng 5 đề án mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ 100 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại và tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào các khâu sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; liên doanh, liên kết phát triển cụm công nghiệp…
Để trợ sức cho khuyến công đạt mục tiêu, Sở Công Thương Thái Bình cũng đề xuất UBND tỉnh tăng thêm nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công địa phương đến năm 2025 là 10 tỷ đồng/năm, để phục vụ mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất tại làng nghề đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất. Đề nghị tăng vốn khuyến công để đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, hệ thống thiết bị thông tin phục vụ cho công tác khuyến công…

Vũ Văn Tiến

Tin liên quan