Tập đoàn Đất Xanh sẽ rót thêm vốn vào Bất động sản Hà An

DNHN - Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An là một trong hàng chục công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh, đi vào hoạt động từ tháng 2/2018.

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG/HoSE) vừa phê duyệt kế hoạch tăng vốn góp tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. 

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An là một trong hàng chục công ty con của DXG. Bất động sản Hà An đi vào hoạt động từ tháng 2/2018, trụ sở đặt tại phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Ngày 05/01/2018, DXG từng thông qua việc góp vốn thêm 50 tỷ đồng tại Bất động sản Hà An, nâng vốn đầu tư từ mức 192 tỷ đồng lên thành 242 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 99.99% vốn). 

Tập đoàn Đất Xanh sẽ rót thêm vốn vào Bất động sản Hà An
Tập đoàn Đất Xanh sẽ rót thêm vốn vào Bất động sản Hà An.

Tính đến 31/03/2021, DXG ghi nhận giá trị đầu tư vào Hà An đang ở mức 4.195 tỷ đồng, tương ứng với 99,99% vốn. Này 25/06/2021, HĐQT DXG chấp thuận chủ trương tiếp tục tăng vốn góp với hình thức mua khoảng 805 triệu cp của Bất động sản Hà An, thực hiện trong 2021-2022. Tổng giá trị thương vụ tính theo mệnh giá ước đạt trên dưới 8.050 tỷ đồng.

Trước đó, DXG dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 200 triệu cp nhằm huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT quyết định giá phát hành sau điều chỉnh được xác định là giá chiết khấu 10-15% bình quân giá đóng cửa của cửa cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất (trước đó giá chiết khấu là 20%). Ngoài ra, HĐQT quyết định mức giá phát hành cụ thể nhưng không được thấp hơn 20.000 đồng/cp.

DXG cũng muốn phát hành 7 triệu cp ESOP với giá 10.000 đồng/cp (thay vì 0 đồng như thông tin công bố trước đó). Nếu phát hành hoàn tất trọn vẹn, vốn điều lệ DXG sẽ nâng lên mức 7.270 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan