Startup kỳ lân duy nhất Việt Nam chuẩn bị đưa cổ phiếu lên UpCom

21:50 22/11/2022

Ngày 16/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VNG ra nghị quyết thông qua việc đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên UpCom.

Ảnh minh họa

VNG sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11/2022 để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch tại UpCom.

Theo đó, VNG sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11/2022 để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại UpCom.

Sau ngày 28/11/2022, VNG sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu cho đến ngày cổ phiếu được chính thức giao dịch trên sàn UpCom trừ các giao dịch được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

VNG là một công ty công nghệ Việt Nam với 4 mảng sản phẩm chính là Trò chơi trực tuyến, Nền tảng kết nối, Thanh toán điện tử và Dịch vụ điện toán đám mây. Tiền thân của VNG là công ty Vinagame được thành lập vào tháng 9 năm 2004. Năm 2019, VNG là doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân duy nhất tại Việt Nam khi được định giá trên 1 tỷ USD

P.V(t/h)

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?