Sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục khởi sắc

DNHN - Theo số liệu được Tổng cục Thống kê đưa ra trong báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi đã tạo động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, sản xuất công nghiệp tháng 11/2020 tiếp tục khởi sắc

Theo số liệu, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng chủ yếu ở ngành chế biến, chế tạo.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3%... Ngược lại, ngành khai khoáng ghi nhận doanh số giảm 6,2%.

Theo cơ quan thống kê, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao trong tháng 11 chủ yếu do sự khởi sắc của các ngành sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 125% (sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 131%).

Cùng với đó, sản xuất kim loại tăng 39%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 19%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng gần 19%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 16%; sản xuất thiết bị điện tăng 10%; sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu tăng 9%...

Ghi nhận sự phục hồi mạnh trong 2 tháng gần đây, nhưng tính chung 11 tháng năm, chỉ số IIP mới tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm 2019.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng chủ yếu ở ngành chế biến, chế tạo.

Đây là số liệu mới được Tổng cục Thống kê đưa ra trong báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2020.

Theo đó, chỉ số IIP tháng 11 của Việt Nam ước tính tăng 0,5% so với tháng 10 và cao hơn 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3%... Ngược lại, ngành khai khoáng ghi nhận doanh số giảm 6,2%.

Theo cơ quan thống kê, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao trong tháng 11 chủ yếu do sự khởi sắc của các ngành sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 125% (sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 131%).

Cùng với đó, sản xuất kim loại tăng 39%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 19%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng gần 19%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 16%; sản xuất thiết bị điện tăng 10%; sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu tăng 9%...

Ghi nhận sự phục hồi mạnh trong 2 tháng gần đây, nhưng tính chung 11 tháng năm, chỉ số IIP mới tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,7% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,6%), đóng góp 3,8 điểm % vào mức tăng chung. Tương tự, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, đóng góp 0,3 điểm %; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%, đóng góp 0,1 điểm %. Riêng ngành khai khoáng giảm 7,1%, khiến chỉ số chung giảm 1,1 điểm %.

Theo Tổng cục Thống kê, ngành sản xuất xe có động cơ tháng 11 đã tăng 5% so với tháng 10 và tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu tính chung 11 tháng, chỉ số ngành sản xuất xe có động cơ vẫn giảm gần 9% cùng kỳ.

Riêng về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/11/2020 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 2,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,8%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 3,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,8%.

Cũng tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5%; sản xuất và phân phối điện giảm 0,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,6%..

LyLy

Tin liên quan