SAM HOLDINGS muốn huy động 250 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

DNHN - Mục đích của đợt phát hành nhằm bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty CP SAM HOLDINGS.

HĐQT Công ty CP SAM HOLDINGS (SAM/HoSE) vừa thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Cụ thể, SAM dự kiến phát hành 2.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.

SAM HOLDINGS muốn huy động 250 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu
SAM HOLDINGS muốn huy động 250 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Kỳ hạn của trái phiếu là 12 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định 10.5%/năm. Ngày phát hành dự kiến là 08/12/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Mục đích của đợt phát hành nhằm bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ, xuống còn 1,281 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng tăng 26%, đạt gần 59 tỷ đồng. So với kế hoạch được cổ đông giao phó, SAM chỉ mới thực hiện được 39% chỉ tiêu tổng doanh thu và 46% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Cổ phiếu SAM hiện đang giao dịch quanh mức 19,000 đồng/cp (9h15 phiên 06/12), tăng gần 80% qua một quý trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 2 triệu cp/phiên.

PV

Tin liên quan