Sai phạm chứng khoán, Khoáng sản Á Cường bị phạt hàng chục triệu đồng

DNHN - Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị phạt tiền 70.000.000 đồng vì công bố thông tin sai lệch và bị áp dụng biện pháp “Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch”.

Ngày 01/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã có hành vi công bố Báo cáo tài chính quý IV/2018 (phát hành ngày 23/01/2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán (phát hành ngày 04/4/2019) về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi, Chi phí quản lý doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sai phạm chứng khoán, Khoáng sản Á Cường bị phạt hàng chục triệu đồng
Sai phạm chứng khoán, Khoáng sản Á Cường bị phạt hàng chục triệu đồng.

Với hành vi trên, Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) vì công bố thông tin sai lệch và bị áp dụng biện pháp “Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch” theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Khoáng sản Á Cường (mã chứng khoán ACM) công bố báo cáo tài chính quý III/2021 – quý tiếp theo không phát sinh doanh thu. Trong khi đó công ty vẫn phải chịu khoản chi phí tài chính hơn 2,2 tỷ đồng – là chi trả lãi vay.

Tính đến 30/9/2021, Khoáng sản Á Cường vẫn duy trì dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 42 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 35 tỷ đồng. Ngoài chi phí lãi vay, quý III vừa qua công ty vẫn phát sinh thêm khoản chi phí quản lý doanh nghiệp gần 300 triệu đồng, đã giảm được 170 triệu đồng so với cùng kỳ. Quý III Khoáng sản Á Cường ghi nhận lỗ 2,7 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 lên 10,3 tỷ đồng, tăng hơn so với số lỗ 8 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2020. Hàng tồn kho đến hết quý III vẫn còn hơn 100 tỷ đồng.

Trên thực tế từ quý II/2019 đến nay Khoáng sản Á Cường đã không phát sinh doanh thu. Tổng lỗ lũy kế đến hết quý III/2021 vừa qua lên đến 148 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 364 tỷ đồng trong khi vốn góp của chủ sở hữu 510 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan