Nừa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Cao su Đắk Lắk đạt gần 548 tỷ đồng

DNHN - Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty CP Cao su Đắk Lắk đạt gần 548 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. DRG báo lãi ròng xấp xỉ 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 20 tỷ đồng.

Công ty CP Cao su Đắk Lắk (DRG/UPCoM) báo lãi ròng quý II/2021 đạt hơn 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ hơn 26 tỷ đồng.

Thông tin từ BCTC hợp nhất quý II/2021 của DRG, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 271 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Trừ các hoạt động dịch vụ và thuê đất thì doanh thu từ các sản phẩm của DRG đều tăng trưởng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu từ bán mủ cao su. Nếu như cùng kỳ 2020, DRG báo lỗ do kinh doanh dưới giá vốn thì trong quý II/2021, Công ty lãi gộp gần 69 tỷ đồng. 

Nừa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Cao su Đắk Lắk đạt gần 548 tỷ đồng
Nừa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Cao su Đắk Lắk đạt gần 548 tỷ đồng.

Kết quả, nhờ doanh thu tăng đáng kể, DRG báo lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong quý II/2021, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 26 tỷ đồng. Chi phí trong kỳ của DRG nhìn chung đều giảm như chi phí tài chính (-28%), chi phí quản lý (-12%). Chỉ có chi phí bán hàng tăng 57% do chi phí dịch vụ mua ngoài gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Với kết quả lãi trước thuế gần 97 tỷ đồng trong nửa đầu năm, DRG đã vượt 92% kế hoạch lợi nhuận 50,4 tỷ đồng được đề ra cho cả năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DRG đạt gần 548 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. DRG báo lãi ròng xấp xỉ 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 20 tỷ đồng.

Tổng tài sản của DRG tới hết tháng 6/2021 đạt hơn 3.027 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, giá trị hàng tồn kho lại tăng 22%, lên gần 198 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty gia tăng tích trữ nguyên vật liệu. Mặt khác, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 25%, về mức hơn 642 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan