#Nguyễn Thị Hồng

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tiếp tục giảm chi phí hoạt động và giảm lãi suất

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tiếp tục giảm chi phí hoạt động và giảm lãi suất

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp chỉ đạo toàn bộ hệ thống tiết giảm chi phí hoạt động, tiếp tục giảm lãi suất nhưng vẫn bảo đảm an toàn của từng tổ chức tín dụng và toàn hệ thống để tránh tác động lan truyền.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ tăng hạn mức tín dụng có thể cho các ngân hàng điều chỉnh lãi suất phù hợp và theo đúng cam kết. Bên cạnh đó, sẽ tập trung cho vay với các hợp tác xã nhưng cần nâng cao hiệu quả hoạt động của đối tượng này.