Lâm Đồng lần đầu tiên có vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao

DNHN - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định công nhận vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao đầu tiên trên địa bàn.

Quy mô vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao này thuộc địa bàn xã Đạ Ròn và Tu Tra huyện Đơn Dương có 13.850 con bò sữa với 601 hộ chăn nuôi và 2 doanh nghiệp sản xuất, chế biến sữa.

 Lâm Đồng lần đầu tiên có vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao.

Xã Đạ Ròn có diện tích đất tự nhiên 3.240 ha, xã Tu Tra có diện tích đất tự nhiên 7.399 ha. Quy mô vùng chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao huyện Đơn Dương có 13.850 con bò sữa với 601 hộ chăn nuôi và 2 doanh nghiệp sản xuất, chế biến sữa.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, vùng chăn nuôi bò sữa 2 xã Tu Tra và Đạ Ròn hiện đạt 5 tiêu chí ứng dụng công nghệ cao về tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị, đầu mối là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng và giá trị kinh tế cao;

Đáng chú ý, có 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân đáp ứng các tiêu chí chăn nuôi công nghệ cao; sử dụng các chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường; vùng này cũng đạt quy mô tối thiểu từ 10.000 con bò sữa trở lên.

Đến hết năm 2020, toàn huyện Đơn Dương có trên 15.000 con bò sữa, chiếm khoảng 64% tổng đàn bò sữa Lâm Đồng. Trên địa bàn huyện cũng có 11 trạm thu mua sữa bò tươi với giá ổn định từ 12.000 – 14.500 đồng/kg.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đơn Dương sẽ tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong các năm tiếp theo.

Trần Đạt

Tin liên quan