Lãi trước thuế 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ước đạt 6.100 tỷ đồng

DNHN - Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ước tính lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 6.100 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2020.

Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR/HoSE ước đạt hơn 28.500 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch và tăng 10% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 6.100 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2020.

Về phần Công ty mẹ, đơn vị này đem về doanh thu 3.900 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 2.160 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch.

Lãi trước thuế 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ước đạt 6.100 tỷ đồng
Lãi trước thuế 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ước đạt 6.100 tỷ đồng.

GVR vừa điều chỉnh giảm 32% mục tiêu lợi nhuận Công ty mẹ trong năm 2021. Cụ thể, theo Nghị quyết HĐQT 31/12/2021, mục tiêu doanh thu 2021 của GVR được điều chỉnh còn 3.799 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với con số đề ra trước đó. Lợi nhuận trước và sau thuế được điều chỉnh cùng về mức 2.059 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 32%.

Năm 2022, GVR xây dựng kế hoạch doanh thu và thu nhập khác đạt 29.271 tỷ đồng, tăng 3% so với mức ước đạt năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 6.793 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế khoảng 5.340 tỷ đồng, tăng 3%.

 PV

Bài liên quan