Kiên Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

DNHN - Đề án thành lập nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt với tổng kinh phí thực hiện là 1.855.000.000 đồng.

Với mục tiêu: Phát huy hiệu quả 35 mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã được thành lập. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của Ngưởi cao tuổi (NCT) tại các xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, NCT nghèo, người có hoàn cánh khó khăn, thiệt thòi để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tăng thu nhập cải thiện đời sống và bảo vệ quyền lợi cho NCT thông qua các hoạt động và cách tiếp cận Liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng, nhằm chăm sóc và phát huy đầy đủ, có hiệu quả vai trò của NCT trong xây dựng địa phương, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Theo Đề án thành lập nhân rộng mô hình Cậu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được triển khai thực hiện tại 35 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có điều kiện. Mỗi xã, phường, thị trấn sẽ hỗ trợ thành lập 01 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại địa bàn ở 01 ấp hoặc khu phố, để làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm nhân rộng.

Đối tượng được hưởng lợị là người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng. Đặc biệt người caọ tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi dân tộc tiểu số, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau Hội Người cao tuổi thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Câu lạc bộ Liên hệ tự giúp nhau Hội Người cao tuổi thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025 là: 1.855.000.000 đồng. (Một tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn). Trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 1.155.000.000 đồng. Hội Người cao tuổi tỉnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh: 700.000.000 đồng để làm vốn ban đầu cho các Câu lạc bộ (20.000.000 đồng/Câu lạc bộ).

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm quản lý Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đề án; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng định mức quy định và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

PV

Tin liên quan