Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại huyện Thanh Ba (Phú Thọ)

15:00 25/11/2021

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Thanh Ba, Bưu điện tỉnh và VNPT Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn, trợ giúp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để giải quyết 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại xã Khải Xuân.

Lãnh đạo huyện Thanh Ba kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại huyện
Lãnh đạo huyện Thanh Ba kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại huyện.

Năm 2021, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) đã lựa chọn 3 xã: Khải Xuân, Hoàng Cương và Quảng Yên là các xã có thể đáp ứng đủ yêu cầu về nguồn lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để hướng dẫn triển khai 2 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực đất đai mức độ 3, tiến tới mức độ 4 gồm: Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền ở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do cá nhân chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận và Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba - Nguyễn Kim Hải nhấn mạnh: Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trong khi việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai ngày càng nhiều. Vì vậy, huyện Thanh Ba đã lựa chọn danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai để ưu tiên thực hiện trực tuyến. Trong quá trình triển khai thực hiện, bước đầu sẽ có nhiều vướng mắc, khó khăn nhưng huyện quyết tâm khó khăn đến đâu thì tháo gỡ đến đó.

Đồng chí đề nghị các phòng chức năng, các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tận tình, đầy đủ, giải thích chặt chẽ cho nhân dân hiểu, đồng thời nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho các cá nhân, tổ chức, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử từ đó tạo tiền đề triển khai nhân rộng ra toàn huyện.

PV

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?