Hướng dẫn quy trình xác thực thông tin tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

DNHN - Để tiếp tục triển khai hoạt động đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị một số nội dung.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật; chỉ đạo đơn vị phát triển hoàn thiện các chức năng, tính năng của nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đáp ứng yêu cầu thực hiện quy trình.

Bộ Công an thực hiện việc kiểm tra, đối sánh (đúng, sai) thông tin của người dân đã tiêm chủng trên nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19, với thông tin người dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương trong việc tiếp nhận thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Y tế để triển khai các hoạt động xác thực theo quy trình. 

  Ảnh minh họa.

Việc xác thực thông tin trên nguyên tắc ngành Y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành Công an xác thực thông tin về định danh cá nhân.

UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế, công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc tiếp nhận thông tin và xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy trình.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, y tế bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân triển khai tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình; thực hiện xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 theo quy trình được ban hành.

P.V

Bài liên quan