Hà Nội rà soát dự án đã giao đất nhưng chưa sử dụng

DNHN - Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội sẽ rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 3388/UBND-ĐT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất.

Theo đó Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở KHĐT, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Tư pháp, Cục Thuế Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội và UBND các quận, huyện có liên quan.

Hà Nội rà soát dự án đã giao đất nhưng chưa sử dụng
Hà Nội rà soát dự án đã giao đất nhưng chưa sử dụng.

Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, đã được UBND TP Hà Nội gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định của Luật Đất đai, nhưng hết thời gian được gia hạn mà vẫn chưa đưa vào sử dụng đất.

Căn cứ vào các quy định pháp luật Đoàn kiểm tra sẽ lập hồ sơ thu hồi đất đã giao, đã cho thuê, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định (trừ trường hợp do bất khả kháng theo quy định).

Đối với các trường hợp đề xuất không lập hồ sơ thu hồi đất do bất khả kháng, yêu cầu Sở TN&MT cùng Đoàn Kiểm tra liên ngành làm rõ lý do, nguyên nhân cụ thể.

Đồng thời đề xuất phương án xử lý, giải quyết, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất phương án. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét chỉ đạo.

PV

Tin liên quan