Gánh thêm chi phí dự phòng, lãi trước thuế quý II của BIDV vẫn tăng 86%

DNHN - Tính riêng trong quý II, hoạt động chính của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - BIDV thu về gần 12.698 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 83% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDVBID/HoSE) thông tin, mức tăng trưởng trong quý II và nửa đầu năm tốt hơn so với cùng kỳ đến từ kết quả tích cực của thu dịch vụ và ngân hàng số, thu nợ ngoại bảng và tiết giảm chi phí. 

Tính riêng trong quý II, hoạt động chính thu về gần 12.698 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 83% so với cùng kỳ. Các nguồn thu ngoài lãi lại có kết quả không đồng nhất. Lãi từ dịch vụ tăng 46% (1,765 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 2% (405 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 76% (2.161 tỷ đồng). 

Gánh thêm chi phí dự phòng, lãi trước thuế quý II của BIDV vẫn tăng 86%
Gánh thêm chi phí dự phòng, lãi trước thuế quý II của BIDV vẫn tăng 86%.

Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 48% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 125 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ hơn 165 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 797 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí hoạt động chỉ tăng 3% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 4,079 tỷ đồng. BIDV dành hơn 8,251 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 91%. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng lần lượt 86% và 85% so với cùng kỳ, đạt hơn 4,726 tỷ đồng và gần 3,789 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, BIDV báo lãi trước và sau thuế cùng tăng 86% so với cùng kỳ, đạt hơn 8.122 tỷ đồng và hơn 6.510 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ tăng 87%, ghi nhận gần 6.357 tỷ đồng.

Với việc đạt 13.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, BIDV đã thực hiện được 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021 sau II quý đầu năm.

Linh An

 

Tin liên quan