Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn

09:32 12/08/2022

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Lương Sơn về tình hình chính trị, phát triển KT-XH 8 tháng đầu năm và công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phải biểu kết luận buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phải biểu kết luận buổi làm việc.

8 tháng đầu năm 2022, huyện Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH. Huyện đã chỉ đạo triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là việc ban hành chương trình hành động của BTV Huyện ủy về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, phấn đấu vào năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm ước đạt gần 479 tỷ đồng, đạt 60,2% dự toán tỉnh giao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 59,7%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an ninh trật tự được giữ vững. Toàn huyện thu hút được 04 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký trên 780 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã kiến nghị với tỉnh một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: trong thời gian tới, huyện Lương Sơn tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị cán bộ, đảng viên, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; đặc biệt quan tâm công tác cán bộ gần dân, sát dân, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của huyện. Đồng thời, chỉ ra 3 vấn đề huyện Lương Sơn cần quan tâm: Nhiệm vụ cần phấn đấu đạt đơn vị hành chính cấp thị xã; định hướng phát triển đô thị sinh thái, công nghiệp, dịch vụ của huyện và tăng cường công tác quản lý đất đai. Trong đó, huyện Lương Sơn cần thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động cung cấp cho các dự án đô thị, công nghiệp, dịch vụ; sớm hoàn thiện quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch chi tiết có chất lượng, tầm nhìn dài hạn, đồng thời quản lý thật tốt quy hoạch; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; rà soát, kiên quyết xử lý các dự án không triển khai; xây dựng quy chế thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực triển khai các dự án, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp sạch… để người dân được hưởng lợi thành quả của phát triển.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tình hình an toàn khu vực sạt lở đồi Lủ Thao, xóm Rổng Vòng, Lâm Sơn .

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình