Doanh thu giảm, Searefico vẫn lãi ròng hơn 2 tỷ đồng trong quý II/2021

DNHN - So với kế hoạch lãi sau thuế 43 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021, Công ty CP Searefico chỉ mới thực hiện được gần 21% kế hoạch.

Thông tin từ BCTC hợp nhất quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Searefico (SRF/HoSE) đạt gần 213 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, do doanh thu cốt lõi từ công trình xây dựng và lắp đặt giảm đến 30%. Lợi nhuận gộp của Công ty đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng 42%. Biên lãi gộp được cải thiện từ 7,5% lên gần 15%.

Chi phí phát sinh trong kỳ của SRF nhìn chung tăng, chủ yếu do chi phí quản lý tăng 33% sau khi Công ty tăng trích lập dự phòng. Tuy nhiên SRF vẫn lãi ròng hơn 2 tỷ đồng trong quý II/2021, trong khi cùng kỳ Công ty lỗ gần 3 tỷ đồng.

Doanh thu giảm, Searefico vẫn lãi ròng hơn 2 tỷ đồng trong quý II/2021
Doanh thu giảm, Searefico vẫn lãi ròng hơn 2 tỷ đồng trong quý II/2021.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của SRF giảm 32% so với cùng kỳ, còn gần 339 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ biên lợi nhuận được cải thiện, Công ty vẫn lãi ròng gần 8 tỷ đồng, tăng 62% so với nửa đầu năm trước.

Tuy nhiên, so với kế hoạch lãi sau thuế 43 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021, SRF chỉ mới thực hiện được gần 21% kế hoạch.

Tổng tài sản tính tới hết tháng 6/2021 của SRF ghi nhận gần 1,894 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong khi giá trị hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí công trình dở dang) tăng 27%, lên gần 360 tỷ đồng thì khoản phải thu ngắn hạn của Công ty lại giảm 13%, còn gần 770 tỷ đồng.

Nợ phải trả của SRF cũng ghi nhận giảm 5%, về mức hơn 1,345 tỷ đồng. Dù nợ vay dài hạn của Công ty tăng 21% nhưng tổng nợ vay vẫn giảm 10%, còn 709 tỷ đồng, nhờ nợ vay ngắn hạn giảm 14%.

Linh An

Tin liên quan