Doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng dẫn đầu về lợi nhuận

Theo Tổng cục Thống kê, tại thời điểm 31/12/2016, khu vực công nghiệp và xây dựng thu hút 9,1 triệu lao động, chiếm 64,9% tổng số lao động toàn khu vực DN.

Tại thời điểm 31/12/2016, khu vực công nghiệp và xây dựng thu hút 9,1 triệu lao động, chiếm 64,9% tổng số lao động toàn khu vực DN. Ảnh: Lã Dịu

Báo cáo kết quả Tổng điều tra kinh tế 2017 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng tiếp tục thu hút nhiều lao động, tạo ra lợi nhuận và đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước. 

Trong khi đó, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất về số DN, vốn và doanh thu, đồng thời là khu vực đang phát triển nhanh hơn các khu vực còn lại. 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản hiện có quy mô nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của khu vực này và có tỷ lệ đóng góp ngày càng giảm so với khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ.

Cụ thể, với khu vực công nghiệp và xây dựng, tại thời điểm 31/12/2016, khu vực công nghiệp và xây dựng thu hút 9,1 triệu lao động, chiếm 64,9% tổng số lao động toàn khu vực DN.

Lợi nhuận trước thuế của khu vực DN này năm 2016 đạt 446,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,7%; đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt 46,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,6%. 

“Nhìn chung, tỷ lệ đóng góp của khu vực công nghiệp và xây dựng trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2016 thuộc các chỉ tiêu cơ bản không có sự biến động đáng kể so với năm 2011”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Với khu vực dịch vụ, tính đến cuối năm 2016 có 354,2 nghìn DN đang hoạt động trong khu vực này, chiếm 70,1% tổng số DN của toàn bộ nền kinh tế. 

Vốn khu vực dịch vụ đạt 17.884 nghìn tỷ đồng, chiếm 63,7%. Năm 2016, doanh thu thuần của khu vực này đạt 8.742 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,0% và lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 300 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,6%.

Hoài Anh

Tin liên quan