Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân còn nợ thuế Nhà nước gần 191 tỷ đồng

15:50 30/08/2021

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân đang tiếp tục tích cực làm việc với các Cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện cấn trừ để hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Trong báo cáo soát xét bán niên năm 2021, đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh đối với việc Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HQC/HoSE) thực hiện việc phát hành hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian còn chờ giải quyết số thuế còn tồn đọng.

HQC cho biết lũy kế nửa đầu năm 2021, Công ty còn nợ số tiền thuế phải nộp Nhà nước gần 191 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã có những văn bản gửi các cơ quan Nhà nước về việc đề nghị chấp nhận cho Công ty được cấn trừ các khoản quyền lợi để Công ty tập trung nguồn vốn triển khai các dự án nhà ở xã hội trong bối cảnh nguồn vốn hỗ trợ tín dụng của Nhà nước đối với nhà ở xã hội chưa được bố trí tiếp.

Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân òn nợ số tiền thuế phải nộp Nhà nước gần 191 tỷ đồng
Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân còn nợ số tiền thuế phải nộp Nhà nước gần 191 tỷ đồng.

Theo đó, HQC thực hiện việc phát hành hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian còn chờ giải quyết số thuế còn tồn đọng là do HQC đang thực hiện các thủ tục để cấn trừ các khoản quyền lợi Công ty được hoàn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tạo điều kiện để công ty tập trung nguồn vốn triển khai các dự án nhà ở xã hội trong bối cảnh nguồn vốn hỗ trợ tín dụng của Nhà nước đối với nhà ở xã hội chưa được bố trí tiếp.

HQC đề nghị cấn trừ khoản được hoàn trả lại tiền sử dụng đất đã nộp cho Dự án nhà ở xã hội HQC Plaza tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, với số tiền là gần 23 tỷ đồng và đề nghị hoàn trả lại tiền đất tái định cư đối với Dự án Khu tái định cư Bến Lức khu 17 – Đô thị mới Nam thành phố, liên quan đến việc Công ty đã bàn giao 13,749.81 m2 đất tại dự án để Ủy ban nhân dân Quận 8 bố trí tái định cư. Đồng thời, Công ty cũng đã có Công văn gửi Tổng cục thuế, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để xin cấn trừ tiền sử dụng đất, tiền tái định cư nêu trên, tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ vào tiền nợ thuế với số tiền được hoàn ước tính khoản 100 tỷ đồng.

Khi báo cáo này được phát hành, HQC vẫn chưa được các Cơ quan Nhà nước có liên quan giải quyết hoàn trả lại tiền, cấn trừ tiền nợ thuế để Công ty tất toán nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Dù trong giai đoạn vừa qua Công ty gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư nhà ở xã hội, HQC đã và đang tiếp tục tích cực làm việc với các Cg như khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành một phần nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

PV