Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

DNHN - BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XVII vừa tổ chức hội nghị lần thứ 4, sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021; tổng kết các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đến 30/3/2021, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc có 57 chi, đảng bộ cơ sở, với 4.046 đảng viên.

Công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. 3 tháng đầu năm, BTV Đảng ủy Khối đã bổ sung, kiện toàn cấp ủy thuộc 19 chi, đảng bộ cơ sở; thành lập mới Chi bộ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; kết nạp 18 quần chúng ưu tú vào Đảng, tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 118 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát thường xuyên 6 tổ chức, 170 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 164 đảng viên, 32 tổ chức đảng.  

  Đồng chí Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động gắn các nội dung của Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013-2020 và các Đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2014-2020; nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2017-2020 với nhiệm vụ chính trị của đơn vị để ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cấp ủy từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng, chất lượng; các buổi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đi vào nền nếp, số buổi sinh hoạt chuyên đề ngày càng tăng.

Dự hội nghị, Đồng chí Lê Duy Thành – CHủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao kết quả quý I Đảng bộ Khối các cơ quan đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Khối chủ động bám sát các đề án, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể. Chỉ đạo các chi, đảng bộ rà soát các nhiệm vụ, vướng mắc, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn trong các công tác chuyên môn, nhất là điểm nghẽn về nhận thức, tư duy nhìn nhận các vấn đề của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, điểm nghẽn về tổ chức, triển khai thực hiện, điểm nghẽn trong công tác phân cấp phân quyền, công tác tham mưu, công tác quản lý ngành.

Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo các chi, đảng bộ duy trì tốt các buổi sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

D.Thưởng

Tin liên quan