Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

11:14 29/04/2021

Chiều ngày 28/4, nhằm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị. Hơn 600 đảng viên Bộ Tài chính đã tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị này nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Kế hoạch số 04 KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng uỷ Bộ Tài chính về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị, có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính và hơn 600 đảng viên là các đồng chí uỷ viên cấp uỷ các cấp, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Hội nghị sẽ nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025 và báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Khoá XII. 

  Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ảnh: internet).

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Việt Hà, Báo cáo viên Trung ương trực tiếp phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản, những điểm mới, những điểm nhấn của 2 văn kiện quan trọng gồm: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về mục tiêu phát triển đất nước trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Đỗ Việt Hà cho biết, việc đề ra các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội lần này trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, kiểm điểm nghiêm túc những mục tiêu đạt được và không đạt được và lựa chọn mục tiêu nào phải trên cơ sở có thể thực hiện được.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ Việt Nam là nước công nghiệp theo định hướng XHCN.

Về mục tiêu xây dựng Đảng, bên cạnh mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên bổ sung thêm mệnh đề “năng lực cầm quyền” của Đảng.

Bên cạnh những điểm nhấn quan trọng nói trên, đồng chí Đỗ Việt Hà cũng đã thông tin về những nét mới của Nghị quyết Đại hội XIII về an ninh, quốc phòng. Theo đó, về an ninh, nếu như hai nhiệm kỳ gần đây chúng ta đề cập đến an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống và nhấn mạnh nhiều hơn về an ninh phi truyền thống, thì tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII có điểm mới đó là đặt trọng tâm, nhấn mạnh về mục tiêu về an ninh con người, an ninh lợi ích của Việt Nam bên ngoài biên giới lãnh thổ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm này, Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức được 6 hội nghị học, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó có 1 hội nghị học trực tuyến, 5 hội nghị học trực tiếp, thu hút được 4.497/4.838 đồng chí đạt tỷ lệ gần 93%.

So với Chỉ thị 01 của Ban Bí thư (hoàn thành học Nghị quyết trong quý 2/2021) và Kế hoạch 04 của Đảng uỷ Bộ (hoàn thành tháng 4/2021) thì chúng ta cơ bản đã hoàn thành, vượt kế hoạch chung.

Trong thời gian tới, Thường trực Đảng ủy Bộ đề nghị cấp uỷ các tổ chức đảng và đảng viên triển khai khẩn trương một số công việc. Thứ nhất, tiếp tục học tập, quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, Chỉ thị 01 của Ban Bí thư năm 2021 và những năm tới.

Thứ ba, xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy, cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp uỷ tổ chức đảng; của cơ quan, đơn vị; của tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền; tham gia đầy đủ và thực hiện tốt quy định pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PV (t/h)

Bài liên quan