Cục Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách tăng mạnh 2 tháng đầu năm

DNHN - Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thông quan cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 473,4 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt hơn 830 tỷ đồng, đạt hơn 23% chỉ tiêu.

Theo thông tin từ Cục Hải quan Lạng Sơn trong 2 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Lạng Sơn đã làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa cho 1.283 doanh nghiệp, đạt kim ngạch  473,4 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính riêng Chi cục Hải quan Tân Thanh, kim ngạch XNK 2 tháng đầu năm đạt 111,7 triệu USD, tăng 157,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 81,3 triệu USD, tăng 130,3%; kim ngạch nhập khẩu đạt 30,4 triệu USD, tăng 275%. 

Cục Hải quan Lạng Sơn Thu ngân sách đạt hơn 830 tỷ đồng
Cục Hải quan Lạng Sơn Thu ngân sách đạt hơn 830 tỷ đồng.

Nguyên nhân hai tháng đầu năm 2021 tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn tăng mạnh là do những tháng đầu năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ như Na Hình, Pò Nhùng, Cốc Nam hoạt động trở lại.

Dù đại dịch vẫn còn khá phức tạp, tuy nhiên hoạt động XNK qua địa bàn tăng mạnh, tính đến 22/2, tổng thu ngân sách của đơn vị đạt 830,6 tỷ đồng, tăng 302% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 23,3% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao, đạt 20,1% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao.

PV

Tin liên quan