Công ty CP Chứng khoán Dầu khí muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu không kèm tài sản đảm bảo

DNHN - Trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, sẽ xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (mã PSI) dự kiến sẽ thực hiện đợt phát hành trái phiếu đợt đầu tiên của năm 2021.

Đây là loại trái phiếu bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, sẽ xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 3.000 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu là 1 năm. Lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định là 9%/năm. 

Công ty CP Chứng khoán Dầu khí muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu không kèm tài sản đảm bảo
Công ty CP Chứng khoán Dầu khí muốn huy động 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu không kèm tài sản đảm bảo. 

Các trái phiếu sẽ chịu lãi kể từ ngày người sở hữu trái phiếu thanh toán đầu đủ tiền mua trái phiếu cho tổ chức phát hành cho đến ngày đáo hạn.

Trái phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Luật chứng khoán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí có đầu tư vào trái phiếu của ba tổ chức gồm Fecon, Thủy điện Dakđrinh và BIDV với giá trị khoản đầu tư là hơn 120 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, PSI cũng khá tích cực phát hành trái phiếu huy động vốn với dư nợ đến cuối quý II/2020 xấp xỉ 286 tỷ đồng.

Hà Anh

Tin liên quan