Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch lợi nhuận 3.852 tỷ đồng năm 2021

DNHN - Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) công bố bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 28/4 tại Đà Nẵng.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 15%, đã tạm ứng 5% và còn lại 10%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần là 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trình cổ đông chủ tưởng đầu tư và ủy quyền cho HĐQT quyết định về đầu tư dự án nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm.

Được biết, trong năm 2020, DRC ghi nhận doanh thu đạt 3.646,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 256,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,5% và tăng 2,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Trong đó, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 114,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DRC giảm 10,3% về chỉ còn 2.430,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt 1.063,6 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 787,8 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 338,8 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản.

Ngoài ra, so với đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 55%, tương ứng giảm 374,4 tỷ đồng về chỉ còn 306,3 tỷ đồng và chiếm 12,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/4, cổ phiếu DRC tăng 450 đồng lên 29.500 đồng/cổ phiếu.

PV

Tin liên quan