Chứng khoán Bảo Minh sắp chào bán 43 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng

DNHN - Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh quyết định sẽ nâng từ mức 23 triệu cổ phiếu đã đề xuất trước đó lên thành 43 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch cuối tháng 6/2021, Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS/UPCoM) sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 và trình cổ đông về việc nâng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo phương án chào bán được ĐHĐCĐ thường niên trước đó thông qua lên 43 triệu cổ phần.

Cụ thể, do thay đổi trong chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao năng lực hoạt động, tăng nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, nên HĐQT của BMS quyết định sẽ nâng từ mức 23 triệu cổ phiếu đã đề xuất trước đó lên thành 43 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cp. 

Chứng khoán Bảo Minh sắp chào bán 43 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng
Chứng khoán Bảo Minh sắp chào bán 43 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng.

BMS dự kiến sẽ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng tham gia đợt phát hành này tối đa là 20 nhà đầu tư.

Khi thương vụ này thành công như dự kiến, kết hợp với việc phát hành 7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, BMS sẽ nâng mức vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên thành 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Năm 2021, BMS đặt mục tiêu với tổng doanh thu hơn 216 tỷ đồng, giảm 50% so với thực hiện năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thực hiên năm 2020.

Linh Anh

Tin liên quan