Chậm công bố loạt thông tin, Tổng Công ty CP Sông Hồng bị xử phạt

DNHN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Tổng Công ty CP Sông Hồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty CP Sông Hồng (địa chỉ: số 70 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) số tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. 

Chậm công bố loạt thông tin, Tổng Công ty CP Sông Hồng bị xử phạt
Chậm công bố loạt thông tin, Tổng Công ty CP Sông Hồng bị xử phạt.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định: Tổng Công ty CP Sông Hồng không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN), hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Các tài liệu không được công bố gồm: BCTC mẹ và hợp nhất quý I/2021, quý II,IV/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2020; BCTC hợp nhất quý II/2019; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2019...; công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử SGDCK HN, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn về BCTC mẹ và hợp nhất quý I,III/2020, quý I,III/2019; Báo cáo thường niên năm 2019; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020, 2019 hợp nhất; BCTC mẹ quý II/2019; BCTC hợp nhất quý IV/2019; BCTC kiểm toán năm 2019 công ty mẹ và hợp nhất...

Linh Anh

Tin liên quan