Bạc Liêu nỗ lực nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh

Trong năm 2020, tỉnh Bạc Liêu có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Tỉnh này đang đặt mục tiêu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu ở vị trí cuối bảng xếp hạng: 63/63 tỉnh, thành cả nước.

Bạc Liêu đang từng bước phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025
Bạc Liêu đang từng bước phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025. (Ảnh: Internet)

Trước tình trạng này, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh để thu hút nhà đầu tư.

Theo đó, tỉnh này cho biết sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh.

UBND tỉnh này giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chỉ số PAPI (Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh) và đánh giá việc thực hiện chỉ số PAPI của tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chỉ số PCI. Sở này sẽ tổ chức hội nghị trước ngày 20/5/2021 để đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, từng bước đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố vào năm 2025. 

Theo đó, công tác CCTTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ cấp bách để “sáng” hơn trong mắt các nhà đầu tư
Theo đó, công tác CCTTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ cấp bách để “sáng” hơn trong mắt các nhà đầu tư. (Ảnh: Internet)

Báo cáo PCI nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Qua đó, giúp các tỉnh, thành nhìn nhận và đánh giá lại công tác quản lý, điều hành trong thực hiện các chính sách đối với doanh nghiệp và kịp thời ban hành các giải pháp nâng cao chỉ số PCI. Đây là năm thứ 16 liên tiếp Báo cáo PCI được VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố.

Diệu Hồng

Tin liên quan