Xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ

Pháp luật doanh nghiệp | 08:05:00 15/12/2018 |  0

Tăng cường giám sát các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, tránh tình trạng dẫn đến thua lỗ, phá sản. Xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13784/BTC-TCDN ngày 9/11/2018 về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu biểu theo quy định.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định; gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo gửi về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tăng cường giám sát các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, tránh tình trạng dẫn đến thua lỗ, phá sản. Xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính công bố công khai các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thực hiện báo cáo giám sát theo quy định của pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng./.

TTXVN

Theo: bnews.vn

Nên đọc