Vĩnh Bảo-Hải Phòng: Phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới bền vững

Tin tức | 09:06:12 08/05/2017

DNHN: Đến thời điểm này, sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Vĩnh Bảo đã đạt được những thành tích vượt bậc về xây dựng NTM. Hiện tại, huyện đang gấp rút hoàn thành một số công trình, phần việc còn lại để phấn đấu đến năm 2020 được công nhận là huyện NTM. Nhân sự kiện kỉ niệm  62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2017), phóng viên Doanh nghiệp & Hội nhập đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Nhưỡng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo.

 

Thưa ông, 6 năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM, huyện Vĩnh Bảo đã đạt được những kết quả nổi bật gì? Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng: Sau 6 năm thực hiện Chương trình XDNTM giai đoạn 2011-2016, huyện Vĩnh Bảo đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong huyện được nâng lên, trở thành phong trào sâu rộng, là động lực to lớn để thực hiện Chương trình XD NTM. Diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới: sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh theo hướng bền vững. Cơ sở hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội dần được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hoá được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh, tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện. Cụ thể: Nguồn vốn được huy động để xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện thời gian qua đạt trên 1780 tỷ đồng, hàng vạn ngày công và hàng trăm hecta đất..Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm (theo GTSX) là 11,9%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 4,66%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 16,69%; giá trị thương mại - dịch vụ tăng: 16,92%; cơ cấu kinh tế (theo GDP): nông nghiệp - thủy sản: 39,3%; Công nghiệp - xây dựng: 29,86%; Thương mại - dịch vụ: 30,48%; Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp tính theo giá thực tế: trồng trọt 42,7%; chăn nuôi - thủy sản 52,3%; dịch vụ NN 5% (Năm 2010 tương ứng: 49,1% - 47,6% - 3,3%); Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản/ha năm 2015 đạt 145 triệu đồng/ha/năm, theo giá thực tế đạt 175 triệu đồng/ha/năm (Năm 2010: 55 triệu đồng/ha/năm và 147,8 triệu đồng/ha/năm). Hẳn là tiêu chí tăng thu nhập,giảm tỷ lệ hộ nghèo là những tiêu chí khó và rất được huyện quan tâm?

Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng: Xây dựng NTM mục tiêu cuối cùng phải là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, do vậy tăng thu nhập, giảm nghèo là những tiêu chí cốt lõi. Thời gian qua, BCĐ xây dựng NTM huyện đã thực hiện nhiều giải pháp. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ; các làng nghề truyền thống được duy trì và mở rộng. Thu nhập nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác an sinh xã hội được quan tâm… Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao: Đến nay Vĩnh Bảo đã đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo được thêm mới 702km đường giao thông, trong đó: chương trình hỗ trợ xi măng và chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của thành phố, toàn huyện đã xây dựng được 608 km đường giao thông nội đồng, giao thông thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó: đường trục thôn – liên thôn là 102km; đường ngõ, xóm là 296km vượt chuẩn; 210km đường giao thông nội đồng) và thực hiện Chương trình kế hoạch năm, cũng như các chương trình lồng ghép đã xây dựng thêm mới từ 2011-2015 được 94km đường trục xã đạt chuẩn, nâng tỷ số đường giao thông trục xã đạt 67%. Thực hiện Chương trình MTQG XD NTM và chủ đề năm của Thành phố, Huyện ủy, UBND  huyện đã xây dựng chủ đề năm của huyện từng năm. Trong đó đối với phát triển sản xuất nông nghiệp đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng sản xuất tập trung và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cụ thể là: + Chăn nuôi: toàn huyện có 96 trang trại (trong đó: 32 trang trại lợn, quy mô từ 600-900 con/trang trại); 64 trang trại chăn nuôi gia cầm, quy mô  từ 4000-8000 con/trang trại), tăng so với năm 2010 là 32 trang trại và 703 gia trại chăn nuôi lợn, gia cầm (theo tiêu chí mới). + Thủy sản: tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 1.168,8 ha (tăng so với năm 2010 là 68,3ha). Đã tiếp thu KHKT, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản, chuyển hình thức nuôi từ quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh công nghiệp, góp phần nâng cao giá trị trên 1 ha canh tác.

+ Năng suất lúa bình quân 05 năm đạt 12,6 tấn/ha; diện tích cây vụ đông hàng năm từ 2.900-3.200ha, trong đó các cây trồng có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hàng năm từ 300-500ha. Vĩnh Bảo hiện có một số mô hình có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp: + Toàn huyện có 163 vùng sản xuất tập trung (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản), tổng diện tích 1.920,68 ha đã được quy hoạch,  9 vùng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa và rau màu với diện tích 310 ha. + 05 mô hình cơ giới hóa đồng bộ tại 05 xã đã được triển khai thực hiện. + 05 mô hình tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, có tiêu thụ sản phẩm quy mô 50 ha, hướng tới mở rộng từ 100-200 ha. + 01 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Liên, quy mô 46,5 ha do Công ty VinEco thực hiện đang được tổ chức xây dựng với công nghệ tiên tiến để phục vụ thị trường và tiến tới xuất khẩu, dự kiến mở rộng Tân Liên, Tam Đa từ 200-300ha. - Dự án LIPSAP, cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tại 12 xã với 500 hộ tham gia. Sản xuất công nghiệp - TTCN được duy trì ổn định. Các ngành nghề truyền thống tiếp tục duy trì phát triển, đồng thời tiếp thu và phát triển một số nghề mới. Các ngành nghề khác tiếp tục phát triển ổn định có tốc độ tăng trưởng khá. Toàn huyện có 42 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp, 12 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,dịch vụ. Thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/người/năm.  Tỷ lệ hộ nghèo còn 2% (giai đoạn 2010-2015), tỷ lệ hộ nghèo 5,71% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020)… Tính đến hết năm 2016 toàn huyện đạt bình quân 14,5 tiêu chí, trong đó: có thêm 05 xã (Hòa Bình, Tam Đa, Tân Liên, Vĩnh Tiến, Cổ Am) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã Vĩnh Long cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 05 xã (Hiệp Hòa, Tân Hưng, Đồng Minh, Tiền Phong, Liên Am) cơ bản hoàn thành nông thôn mới năm (2016-2017). Những kết quả trên thật đáng ghi nhận, nhưng để huyện Vĩnh Bảo cán đích nông thôn mới vào năm 2020, theo đồng chí, những khó khăn nào cần tháo gỡ để huyện thực hiện thành công mục tiêu chương trình này ? Ông Nguyễn Trọng Nhưỡng: Đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân giai đoạn 2016-2020: - Tăng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các xã về đích NTM hàng năm thực hiện chương trình NTM để cùng với nguồn lực của địa phương, nguồn lực của nhân dân thực hiện các nội dung 19 tiêu chí. - Tiếp tục hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ kinh phí nâng cấp cải tạo trạm bơm điện, hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng, cơ giới hóa phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. -  Hỗ trợ cho công tác xử lý chất thải rắn nông thôn, nước sạch vệ sinh môi trường, cải tạo chỉnh trang nghĩa trang nhân dân theo quy hoạch, phát triển sản xuất nông nghiệp,...

- Đề nghị thành phố phê duyệt xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư cụm công nghiệp Giang Biên, triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Hòa và một số điểm công nghiệp, cụm cơ sở ngành nghề đã được quy hoạch để giải quyết việc làm cho nông dân, thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; có cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng cơ giới hóa đồng bộ gắn với áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để cùng liên kết sản xuất với nông dân hoặc thuê ruộng của người dân để phát triển sản xuất, tạo nên vùng sản xuất hàng hóa tập trung có sức cạnh tranh cao, hiệu quả, chất lượng. Công tác dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa để thuận lợi cho nông dân tích tụ ruộng đất phát triển vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn. Nguyễn Mạnh – Lan Hương

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập