Nhà hàng Long Phụng

Vietnam Airlines: Giữ vững vị thế là hãng hàng không có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam

Kinh tế | 11:05:07 27/06/2017

Năm 2016, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thuận lợi đan xen thách thức, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) đã chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai đồng bộ và linh hoạt các giải pháp điều hành, tập trung phát triển thị trường, tối ưu hóa doanh thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế chủ lực của hãng hàng không quốc gia Việt Nam với nhiều chỉ tiêu hoạt động đạt/vượt mức kế hoạch. Vietnam Airlines dự kiến trích 736,5 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.  Trongphương án phân phối lợi nhuận năm 2016 được HĐQT Vietnam Airlines dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/6/2017 tới đây), HĐQT Vietnam Airlines dự kiến trích 736,52 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2016 sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phép phân phối để thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông. Với khoản chia lợi nhuận này, các cổ đông của Vietnam Airlines sẽ nhận cổ tức 6% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2016. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết là tỷ lệ này là phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2016 và các quy định của Nhà nước, đảm bảo cân đối dòng tiền và cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, có tính đến khả năng chi trả cổ tức ổn định cho năm 2017 và các năm tiếp theo. Được biết, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ Vietnam Airlines được phân phối là 1.737,1 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 1.703,2 tỷ đồng. Sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng người quản lý; trả cổ tức bằng tiền mặt, Vietnam Airlines vẫn còn dư hơn 550 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016. Năm 2016, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thuận lợi đan xen thách thức, Vietnam Airlines đã chủ động nắm bắt thời cơ, triển khai đồng bộ và linh hoạt các giải pháp điều hành, tập trung phát triển thị trường, tối ưu hóa doanh thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế chủ lực của hãng hàng không quốc gia Việt Nam với nhiều chỉ tiêu hoạt động đạt/vượt mức kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2016, Vietnam Airlines có tổng tài sản là 96.480 tỷ đồng, tăng hơn 7.380 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Công ty mẹ đạt 87.033 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 16.244 tỷ đồng, tăng hơn 4.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Vietnam Airlines tiếp tục duy trì vị thế là hãng hàng không có quy mô vốn chủ sở hữu, tổng tài sản lớn nhất Việt Nam. Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất toàn tổng công ty năm 2016 đạt 71.641 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần đạt 70.089 tỷ đồng), tăng 2.475 tỷ đồng tương đương 3,58% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc, đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2015 và vượt 12% so với kế hoạch. Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2016 của Công ty mẹ – Vietnam Airlines đạt 58.389 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần đạt 56.518 tỷ đồng), tăng 1.736 tỷ đồng tương đương 3,1% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 1.711 tỷ đồng, tăng kỷ lục gấp 6 lần so với năm 2015 và vượt 9,1% so với kế hoạch. Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất của Vietnam Airlines trong nhiều năm trở lại đây. Với kết quả kinh doanh nói trên, lãi cơ bản trên cổ phiếu có mã chứng khoán HVN của Vietnam Airlines đạt 1.685 đồng/cổ phiếu. Nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng nói trên, Vietnam Airlines đã cải thiện mạnh chỉ tiêu về khả năng sinh lời. Cụ thể, hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần toàn tổng công ty đạt 3% (năm 2015 là 1,22%), của Công ty mẹ đạt 3,01% (năm 2015 là 0,52%); hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân toàn tổng công ty là 14,83% (năm 2015 là 6,98%), của Công ty mẹ đạt 11,81% (năm 2015 là 2,46%); hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản toàn tổng công ty đạt 2,18% (năm 2015 là 0,9%); của Công ty mẹ 1,96% (năm 2015 là 0,33%). Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn vốn kinh doanh thay đổi theo chiều hướng tích cực (giảm tỷ trọng nợ phải trả và tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu). Các cân đối tài chính và khả năng thanh toán được đảm bảo; nguồn vốn được bố trí đầy đủ, kịp thời phục vụ cho hoạt động SXKD và không để phát sinh nợ quá hạn. Đánh giá chung trong năm 2016, hầu hết các doanh nghiệp Vietnam Airlines có vốn góp đều hoạt động hiệu quả, kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn và chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông/thành viên góp vốn. Tổng giá trị cổ tức, lợi nhuận Vietnam Airlines thu được là 862,08 tỷ đồng, đạt tỷ suất lợi nhuận/ tổng vốn đầu tư theo sổ sách kế toán tại ngày 31/12/2016 là 14,85%. Minh Tuấn/ Theo congluan.vn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập