Nhà hàng Long Phụng

Viện KHCN Mỏ: 8 định hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Tin tức | 09:52:22 19/08/2016

Để hoàn thành nhiệm vụ năm, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã đề ra 8 định hướng nhiệm vụ cho những tháng cuối năm:
1. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài, nhiệm vụ các cấp Tập đoàn 2015-2016 đặc biệt là đề tài Hệ thống hóa, điều chỉnh và xây dựng bổ sung định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác hầm lò, lộ thiên, vận tải, sàng tuyển than và sản xuất cơ khí của Tập đoàn; Tư vấn lập bổ sung định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò, phần xây dựng và lắp đặt; Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác than hầm lò; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giàn mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than mỏng có chiều dày trung bình, góc dốc trên 45 độ; Nghiên cứu nội địa hóa tủ điều khiển trung tâm; các thiết bị đo CH4, O2, CO2, H2, hạ áp, nhiệt độ và tốc độ gió nhằm thay thế thiết bị nhập ngoại... 2. Hoàn thành dứt điểm, đúng tiến độ các công trình đề tài cấp Bộ, Nhà nước, đặc biệt là dự án KHCN “Nghiên cứu công nghệ thi công đào giếng và trục tải giếng đứng ứng dụng cho mỏ than hầm lò Núi Béo”. 3. Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu các cấp theo định hướng công nghệ thiết bị mới nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong Tập đoàn. 4. Thực hiện tốt các công trình đã ký kết với các đơn vị trong và ngoài ngành than trong các lĩnh vực Hầm lò, Máy & Thiết bị mỏ, phát triển dự án, Xây dựng mỏ, Tư vấn đầu tư, TVXD & QLĐT, KTDA, Công nghệ than sạch, Tuyển khoáng & Luyện kim, Môi trường, Lộ thiên, Điện tự động, Sử dụng năng lượng, Địa cơ mỏ. Đặc biệt là các công trình tư vấn xây dựng mỏ hầm lò Núi Béo, mỏ Khe Chàm II-IV, tuyển Lép Mỹ, tuyển Khe Chàm... 5. Triển khai tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật công nghệ khai thác và an toàn mỏ hầm lò cho những học sinh đang học các nghề hầm lò tại trường cao đẳng nghề - TKV và cán bộ quản lý kỹ thuật, công nhân của các đơn vị mỏ hầm lò tại TTAT mỏ đã được Tập đoàn, Bộ Công thương phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng quỹ đào tạo y tế tập trung năm 2016. 6. Triển khai tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 được Tập đoàn phê duyệt; sửa chữa cơ sở vật chất của Viện tại Uông Bí - Quảng Ninh; chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc tại Phan Đình Giót; triển khai các thủ tục xin thuê đất tại thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh. 7. Thực hiện chương trình sắp xếp tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động trong toàn Viện theo chỉ đạo của Tập đoàn với định hướng cơ cấu hợp lý đưa lại hiệu quả công việc cao hơn. 8. Mở rộng việc hợp tác với các đơn vị trong và ngoài TKV trong quá trình triển khai các công trình đề tài các cấp theo định hướng nội địa hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, ưu tiên sử dụng sản phẩm của Việt Nam.

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập