Uông Bí (Quảng Ninh): Thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2019

Sự kiện | 09:13:00 05/06/2019 |  52

DNHN - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh ; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cơ quan của Tỉnh. Đảng bộ, chính quyền thành phố Uông Bí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, đổi mới trong lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo trong điều hành, cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 5 tháng đầu năm 2019 thành phố đã gặt hái được nhiều thành công mới.

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2019 tại thành phố Uông Bí – Quảng Ninh

Kinh tế thành phố tiếp tục có mức tăng trưởng: giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn ước đạt 2.843,9 tỷ đồng (tăng 13,2% so với cùng kỳ). Lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ đạt nhiều thành tựu: tổng mức luân chuyên hàng hóa trên thị trường 5 tháng đạt 4.128,4 tỷ đồng (117,8% so với cùng kỳ), doanh thu giao thông vận tải cũng tăng 16,2% so với cùng kỳ. Đến hết tháng 5/2019 toàn thành phố đón được hơn 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách tham quan Yên Tử là 816.932 khách đạt doanh thu 31,5 tỷ đồng, Lựng Xanh là 3.568 khách đạt 98,2 triệu đồng. Nông nghiệp cũng có những bước tiến mới và tiếp tục áp dụng những mô hình kinh tế mới hiệu quả cao.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các đột phá chiến lược qua công tác xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch ; kết nối liên huyện liên tỉnh ; nâng cấp hạ tầng giao thông ; chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại và thân thiện. Công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được liên tục đẩy mạnh, tiếp tục đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố đến năm 2020. Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy cơ cấu lại công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến. Đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Uông Bí chú trọng phát triển lợi thế của địa phương như du lịch tâm linh và thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực dịch vụ.

Hoạt động quản lý của nhà nước trên nhiều lĩnh vực được tăng cường như đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Những tháng còn lại của năm 2019 là khoảng thời gian rất quan trọng, tạo nền tảng cho việc triển khai hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Để tiếp tục phát huy những ưu điểm hiện có và gặt hái thêm nhiều thắng lợi, Thành ủy Uông Bí cần tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu như: đẩy mạnh các đột phá chiến lược ; tập trung các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH trong năm.

Ngọc Quyết – Việt Thanh

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập