Post Tagged with: "Hoạt động"

Sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

30/05/2016 2:23 am 0 comments
Sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Chỉ thị 04 về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016 để góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016, […]

Xem tiếp ›

Gần 200 DN buộc phải tạm ngừng hoạt động mỗi ngày

29/05/2016 8:26 am 0 comments
Gần 200 DN buộc phải tạm ngừng hoạt động mỗi ngày

Trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 28582 doanh nghiệp, tăng 26% trong khi đó số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4643 doanh nghiệp, tăng gần 20% so […]

Xem tiếp ›

Back To Top