Post Tagged with: "Cơ giới hóa"

Cơ giới hóa hầm lò ở Than Nam Mẫu – không thể phủ nhận thành tựu!

24/07/2016 2:28 am 0 comments
Cơ giới hóa hầm lò ở Than Nam Mẫu – không thể phủ nhận thành tựu!

Lâu lắm tôi mới trở lại Công ty than Nam Mẫu. Than Nam Mẫu bây giờ thay đổi khá nhiều; đặc biệt là đổi mới công tác quản lí và một số mô hình chăm lo đời sống cho công nhân hầm lò. Tiếp chúng tôi hôm đó là giám […]

Xem tiếp ›

Tập đoàn TKV: Đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác than hầm lò

07/07/2016 2:21 am 0 comments
Tập đoàn TKV: Đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác than hầm lò

Hội nghị tổng kết công tác cơ giới hóa (CGH) khai thác, đào lò giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Từ năm 2013 đến nay, Tập đoàn TKV có thêm 04 đơn vị thực hiện và đưa các dự án cơ giới hóa (CGH)  khai thác vào […]

Xem tiếp ›

Back To Top