Nhà hàng Long Phụng

Top 10 startup có giá trị cao nhất toàn cầu

Kinh tế | 08:38:37 30/10/2015

10 công ty công nghệ mới thành lập (startup) được định giá cao nhất thế giới, theo xếp hạng của Wall Street Journal...

<b>10. Dropbox<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi<br>

10. Dropbox Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi

<b>9. Pinterest</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

9. Pinterest

Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp
<b>8. Space X</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

8. Space X

Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)
<b>7. Flipkart</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

7. Flipkart

Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal
<b>6. Didi Kuaidi</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

6. Didi Kuaidi

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)
<b>5. Snapchat</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

5. Snapchat Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

<b>4. Palantir<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

4. Palantir Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

<b>3. Airbnb</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

3. Airbnb

Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk
<b>2. Xiaomi<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

2. Xiaomi Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

<b>1. Uber<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Travis Kalanick    <br>

1. Uber Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD Nhà sáng lập: Travis Kalanick

Theo Vneconomy

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập