Top 10 startup có giá trị cao nhất toàn cầu

30/10/2015 8:38 am 0 bình luận
 

10 công ty công nghệ mới thành lập (startup) được định giá cao nhất thế giới, theo xếp hạng của Wall Street Journal…

<b>10. Dropbox<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi<br>

10. Dropbox

Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD
Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi

<b>9. Pinterest</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

9. Pinterest

Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

<b>8. Space X</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

8. Space X

Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD
Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

<b>7. Flipkart</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

7. Flipkart

Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

<b>6. Didi Kuaidi</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

6. Didi Kuaidi

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

<b>5. Snapchat</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

5. Snapchat

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD
Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

<b>4. Palantir<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

4. Palantir

Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD
Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

<b>3. Airbnb</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

3. Airbnb

Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

<b>2. Xiaomi<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

2. Xiaomi

Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

<b>1. Uber<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Travis Kalanick    <br>

1. Uber

Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Travis Kalanick

Theo Vneconomy

print
 

Back To Top